položky
  0.00 s DPH
  • Zobraziť

Záruka, reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky +421-948-866 286 alebo 0948 VONAVO od 09.00-16.00 hod. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť:
  • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  • kópiu dokladu o zaplatení
  • stručný popis závady
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od uznania reklamácie. Zároveň bude kupujúcemu doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.
Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktná osoba: Bc. Ivana Krčmárová, tel: 0948-866 286 alebo email: objednavky@parfumes.sk

KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Prevádzkovateľ: Parfémy a Kozmetika, s.r.o.
© 2010 všetky práva vyhradené
 

JavaScript musí být povolen