položky
  0.00 s DPH
  • Zobraziť

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa paragrafu 12 zákona č. 108/2000 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom vrátiť poskytnutné plnenie. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v stave, v akom bol odoslaný - v originálnom a nepoškodenom balení. Ak tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu v akom bol odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si túto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť uhradená suma za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak už bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (rúže, krémy, štetce, šampóny apod.). 

Oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave v originálnom a nepoškodenom balení so všetkými dokladmi a dokumentácio, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch uvedená ako miesto odoslania tovaru. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všeto, čo im podľa zmluvy bolo odoslané.Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu /spravidla do 15 dní od vrátenia toavru/ vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť poukázaná suma za vrátený tovar v pôvodonom stave. V prípade ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie spotrebiteľa od  zmluvy ako neplatné, napr. z dôvodu nemožnosti od zmluvy odstúpiť, odošle tovar späť spotrebiteľovi s vyjadrením, že odstúpenie je neplatné a uvedie dôvod neplatnosti odstúpenia. Ak spotrebiteľ napriek tomu opätovne vráti tovar predávajúcemu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy, predávajúci tovar uschová do doby kým si ho spotrebiteľ nevyzdvihne u predávajúceho najviac však na dobu 6 mesiacov a informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom emailu. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený tovar znehodnotiť.

 

 


KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Prevádzkovateľ: Parfémy a Kozmetika, s.r.o.
© 2010 všetky práva vyhradené
 

JavaScript musí být povolen