položky
  0.00 s DPH
  • Zobraziť

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa našich zásad v skratke

  1. Žiadne Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
  2. Žiadne Vaše kontaktné alebo osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám, pokiaľ si to nevyžaduje zákon.
  3. Nikdy Vám nebudeme posielať žiadne nevyžiadané e-mailové správy (spam), na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
  4. Vždy Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.

Všetky naše zásady ochrany osobných údajov podrobne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti PARFUMES.sk

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť.
Všetky internetové činnosti spoločnosti Parfumes.sk sú v súlade s európskou legislatívou (smernice EÚ 95/46/ES, 2002/58/ES a zmluvnými dohovormi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a legislatívami krajín strednej a východnej Európy. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť PARFUMES.sk zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť PARFUMES.sk nezhromažďuje od Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napr. pri objednávaní výrobkov alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajcov.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť PARFUMES.sk bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inde obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Studio Moderna sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich údajov a podriaďujú sa dohode o zverejňovaní dôverných informácii (CDA).

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk, buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky. Používatelia, ktorí sa rozhodnú odhlásiť zo zasielania nášho spravodajcu, môžu prijímanie týchto správ zrušiť napísaním na info@parfumes.sk . 

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk. Spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť

Spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk  nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku www.parfumes.sk, ktorú spravuje spoločnosť Parfémy PARFUMES.sk a všetky jej dcérske spoločnosti v strednej a východnej Európe. Internetové stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk si buďte vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s naším zástupcom pre ochranu osobných údajov.

0948 662 852

Na požiadanie budete pohotovo informovaný (písomne a podľa platnej legislatívy), ktoré Vaše osobné údaje boli prípadne získané počas Vašich návštev internetových stránok spoločnosti Parfémy PARFUMES.sk.

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.


KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Prevádzkovateľ: Parfémy a Kozmetika, s.r.o.
© 2010 všetky práva vyhradené
 

JavaScript musí být povolen